Wat is Mesothelioom?
Mesothelioom, ook wel borstvlieskanker of asbestkanker, is een kwaadaardige vorm van kanker aan de vliezen van de borstkas en longen en/of luchtwegen. Mesothelioom groeit vaak vanuit het borstvlies naar de organen in de buurt van het borstvlies. Bijvoorbeeld naar de longen, het middenrif en de organen in de buik. Maar niet alleen in het borstvlies, ook in een ander vliezen, zoals 5 tot 10% in het buikvlies, minder dan 1% in het hartzakje en minder dan 1% in het vlies rondom de teelballen. Al deze vliezen zijn zogenaamde sereuze vliezen. Sereuze vliezen zitten om organen heen: tussen de binnenkant van een lichaamsholte en de buitenkant van de organen in die lichaamsholte. De sereuze vliezen bestaan uit een speciale laag cellen: het mesotheel. In het mesotheel kan door blootstelling aan asbest een mesothelioom ontstaan.

Hoe ontstaat Mesothelioom?
De oorzaak van mesothelioom is bijna altijd blootstelling aan asbest (85% van de gevallen). Daarom heet deze ziekte ook wel asbestkanker. Andere risicofactoren voor het krijgen van een mesothelioom zijn genetisch van aard en infecties met simian virus 40. Ook andere mineralen zoals erioniet kunnen de ziekte veroorzaken.
De blootstelling aan asbest heeft vaak plaatsgevonden door het beroepsmatig omgaan met asbest (timmerlieden, scheepsbouw, spoorwegen, loodgieters). Mesothelioom kan ontstaan na kortdurende blootstelling aan asbest of regelmatige blootstelling aan relatief lage asbestvezelconcentraties. De kans op het ontstaan van mesothelioom is wel afhankelijk van de concentratie en de duur van de blootstelling aan asbestvezels; naarmate de blootstelling aan asbestvezels groter is, neemt de kans om mesothelioom te krijgen, toe. De ernst van de ziekte is niet afhankelijk van de mate van blootstelling.

Sluipmoordenaar
De ziekte openbaart zich na 10 tot 60 jaar na het moment van blootstelling (meestal na 30 tot 40 jaar). De ziekte komt veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, respectievelijk 85% en 15%. Roken kan na asbest blootstelling ook leiden tot een hoger risico op longkanker.
Het mesothelioom geeft aanvankelijk weinig klachten. Deze zijn vaak: kortademigheid of ademnood met vochtophoping achter een long, hoesten en pijn bij doorzuchten. Ook kunnen klachten als verminderde eetlust en gewichtsverlies optreden. Deze symptomen ontwikkelen zich over het algemeen langzaam

Een mesothelioom groeit snel en is meestal niet te genezen. Gemiddeld leven mensen na de diagnose nog 13 tot 15 maanden. De ziekte is zeldzaam.

bronnen:

www.kanker.nl
www.wikipedia.nl
www.avl.nl